Garena ROV ชวนเล่นกิจกรรม และแจกฟรี ฮีโร่ใหม่ Iggy

Advertisement

Garena ROV เชิญชวนเพื่อนๆ มาร่วมสนุกและเล่นกิจกรรม Iggy ตัวร้ายกับปราสาททรายต้องสาป ทำภารกิจสำเร็จ รับฮีโร่ใหม่ Iggy ฟรี มีวิธีการเล่นกิจกรรมยังไงบ้าง มาดูกัน ระยะเวลากิจกรรม : 10 เม.ย. 2564 – 27 เม.ย. 2564 สามารถแลกรับ Iggy ได้ในวันที่ 16 เม.ย. 2564

ดูกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ : https://youtu.be/pB3cBX0FiJ8

วิธีการเล่นกิจกรรม

  • ก่อปราสาททรายให้ถึงเลเวลที่กำหนด
  • Iggy สามารถโจมตีปราสาททรายได้
  • หากโดนโจมตี แต้มปราสาททรายจะลดลง
  • ผู้เล่นจะต้องชวนเพื่อนๆ มาป้องกันปราสาททราย
  • ผู้เล่นที่ตอบรับคำเชิญต้องออนไลน์ในเกม ถึงจะป้องกันการโจมตีให้ได้
  • เมื่อป้องกันการโจมตีแล้วเพื่อจะติดคูลดาวน์ 24 ชม. และเพื่อนจะต้องออนไลน์ใหม่อีกครั้งในวันถัดไป

Advertisement