Garena Speed Drifters แจกฟรี คอสตูมเซ็ต Peace Christmas

Advertisement

Garena Speed Drifters ซีทรัสขอมอบความสุขเล็กๆ ในเทศกาลอันอบอุ่นนี้ด้วย คอสตูมเซ็ต Peace Christmas เพียงแค่เพื่อนๆ ล็อคอินเข้าเกม และล็อคอินสะสมครบตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ก็รับของและไอเทมสุดพิเศษสวยๆ ไปใช้งานกันได้เลย ระยะเวลากิจกรรม เริ่มต้นวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 01:00 น. สิ้นสุดวันที่ 3 มกราคม 2564 เวลา 23:59 น.

ล็อกอินเข้ามารับชุดกันได้ดังนี้
👉 24 ธ.ค. – 25 ธ.ค. ล็อกอิน 1 วัน = Peace Christmas – ทรงผม (7วัน), Peace Christmas – รองเท้า(7วัน), Peace Christmas – ชุด(7วัน)
👉 ล็อกอินครบ 2 วัน = Peace Christmas – ทรงผม (ถาวร)
👉 ล็อกอินครบ 4 วัน = Christmas – รองเท้า (ถาวร)
👉 ล็อกอินครบ 6 วัน = Peace Christmas – ชุด (ถาวร)
👉 25 ธ.ค. – 3 ม.ค. ชนะใน Piggy Battle ครบ 12 ครั้ง = รับทั้งเซ็ตของอีกเพศนึง

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
– ผู้เล่นที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ในการรับของรางวัล
– ของรางวัลดังกล่าวสามารถรับได้ในกล่องจดหมายภายในเกม
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับรางวัลนำของรางวัลมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นใดและห้ามมิให้ผู้ได้รับรางวัลนำของรางวัลดังกล่าวไปจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือกระทำการอื่นใดในเชิงพาณิชย์ทุกกรณี
– ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้
– หากทีมงานตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ทีมงานจะดำเนินการด้วยโทษสูงสุดและตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในทันที ซึ่งรวมถึงการไม่ได้รับของรางวัลใดๆ ด้วย
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– หากมีปัญหา หรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้น อันเป็นความผิดที่เกิดจากตัวผู้เล่นเอง และส่งผลให้ผู้เล่นไม่สามารถรับของรางวัลได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกรางวัลชิ้นใหม่ให้
– การพิจารณาและการตัดสินของทีมงาน ถือเป็นที่สิ้นสุด
– มูลค่าของรางวัลเป็นมูลค่า ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563

Advertisement