Garena FreeFire แจกฟรีสกินปืน MP5 Cyber Bounty Hunter

Advertisement

Garena FreeFire กิจกรรมใหม่หยุดเวลาท้าอนาคต เพียงแค่เพื่อนๆ ล็อคอินและลงเล่นเกมโหมดใดก็ได้ มีสิทธิ์รับ เรด พาวเวอร์ คิวบ์ หลังจบเกม สะสม เรด พาวเวอร์ คิวบ์ ให้ครบ 7 ชิ้น เพื่อนำไปแลก MP5 Cyber Bounty Hunter ฟรี งานนี้ใครอยากได้สกินปืนสวยๆ เอาไว้อวดเพื่อนๆ ของฟรีแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาด ระยะเวลากิจกรรม วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 04.00 น. ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 03.59 น.

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
– ผู้เล่นที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ในการรับของรางวัล
– ไอเทมดังกล่าวสามารถรับได้ที่กล่องจดหมายในเกม
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับรางวัลนำของรางวัล มาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นใด และห้ามมิให้ผู้ได้รับรางวัล นำของรางวัลดังกล่าวไปจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือกระทำการอื่นใดในเชิงพาณิชย์ทุกกรณี
– ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้
– หากทีมงานตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ทีมงานจะดำเนินการ ด้วยโทษสูงสุดและตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในทันที ซึ่งรวมถึงการไม่ได้รับของรางวัลใดๆ ด้วย
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– หากมีปัญหา หรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้น อันเป็นความผิดที่เกิดจากตัวผู้เล่นเอง และส่งผลให้ผู้เล่นไม่สามารถรับของรางวัลได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกรางวัลชิ้นใหม่ให้
– การพิจารณาและการตัดสินของทีมงาน ถือเป็นที่สิ้นสุด
– มูลค่าของรางวัลเป็นมูลค่า ณ 19 ธันวาคม 2563

Advertisement