Garena Speed Drifters จัดกิจกรรมใหม่ Super Orange Meow ออกป่วนเมือง

Advertisement

Garena Speed Drifters จัดกิจกรรมใหม่ Super Orange Meow ออกป่วนเมือง กองทัพเหมียวส้มบุกกกกกกกก เขาว่ากันว่าแมวส้มเนี่ยแสนซนที่สุดเลย มาพิสูจน์ความแสบด้วยการขี่แมวส้มยักษ์ตัวนี้ลงสนามกันเลย ไปไล่จับไอ้ต้าวอ้วงกันได้ที่ >>> [workshop] จะใช้ Electric Energy หรือล่อด้วย Super Dried Fish ก็ได้นะ

ระยะเวลาขาย
เริ่มต้นวันที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 01:00 น.
สิ้นสุดวันที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 23:59 น.

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
– ผู้เล่นที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ในการรับของรางวัล
– ของรางวัลดังกล่าวสามารถรับได้ในกล่องจดหมายภายในเกม
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับรางวัลนำของรางวัลมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นใดและห้ามมิให้ผู้ได้รับรางวัลนำของรางวัลดังกล่าวไปจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือกระทำการอื่นใดในเชิงพาณิชย์ทุกกรณี
– ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้
– หากทีมงานตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ทีมงานจะดำเนินการด้วยโทษสูงสุดและตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในทันที ซึ่งรวมถึงการไม่ได้รับของรางวัลใดๆ ด้วย
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– หากมีปัญหา หรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้น อันเป็นความผิดที่เกิดจากตัวผู้เล่นเอง และส่งผลให้ผู้เล่นไม่สามารถรับของรางวัลได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกรางวัลชิ้นใหม่ให้
– การพิจารณาและการตัดสินของทีมงาน ถือเป็นที่สิ้นสุด
– มูลค่าของรางวัลเป็นมูลค่า ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2563

Advertisement